Entrades i Pàgines en WordPress

Entrades

Les entrades del WordPress (posts en anglès) són els articles o notícies que formen part del bloc. Es mostren en ordre cronològic invers (la primera entrada que es mostra al bloc és la més recent) i es poden classificar per mitjà de categories i etiquetes.

La classificació de les entrades per mitjà de categories ens permet estructurar-les jeràrquicament. Les etiquetes permeten associar paraules clau a cada una de les entrades.

Dins del nostre web, les entrades són el “contingut viu”. Són articles que es van publicant al llarg del temps seguint una cronologia i en que, per tant, la data de publicació és un aspecte important.

Pàgines

Les pàgines (pages) són els continguts que no formen part del bloc. Representen el contingut més “estructural” o “permanent” del nostre web. Per tant, la data de publicació no té la rellevància que té en les entrades. Exemples habituals de pàgines podrien ser una pàgina “Sobre mi” de presentació, una pàgina de “Contacte”, una pàgina amb la “Política de Cookies”, etc. Totes elles hi solen ser des del primer dia i persisteixen mentre existeix el web.

Les pàgines no s’organitzen per mitjà d’etiquetes ni de categories. Malgrat tot, es poden establir jerarquies entre elles. Per fer-ho cal editar la pàgina i, des de l’apartat Atributs de la pàgina, indicar quina és la seva pàgina pare/mare.

Per exemple, una pàgina d’estrelles del rock, podria tenir una pàgina filla (també anomenada subpàgina) dedicada a Queen i una altra per als Rolling Stones. La funcionalitat concreta de les pàgines i subpàgines ve donada pel tema actiu en el nostre WordPress.

Editar entrades i pàgines

Per editar les entrades i les pàgines del nostre web, caldrà connectar-nos a la zona d’administració (http://lamevaweb/wp-admin). A la barra d’administració hi trobarem les opcions que necessitem.

Accés a les Entrades i a les Pàgines des de la barra d'administració del WordPress

Clicarem sobre el punt de menú corresponent al tipus d’element que volguem editar, per exemple les Entrades. Ens apareixerà un llistat amb totes les que ja existeixen. Aleshores, es pot clicar sobre una d’elles per entrar a editar-la i poder-hi realitzar modificacions. Per exemple, en el contingut, el títol, el resum, les categories i etiquetes associades, la pàgina mare, etc. També es pot crear una nova entrada clicant el botó “Afegeix”.

Pantalla que mostra les Entrades existents en el nostre WordPress. També ens permet crear-ne de noves.

Pàgina d’Inici i Pàgina d’Entrades

Quan volem que el bloc sigui l’element principal del nostre web, es sol ubicar a la portada (front page). Allà, les últimes entrades del bloc ocuparan l’espai principal. Tot i que, com en la resta de pàgines, podrà haver-hi més elements. Per exemple, una capçalera, un peu de pàgina, una barra lateral amb diversos ginys (widgets) de funcionalitat variada, etc.

En qualsevol cas, no és obligatori tenir un bloc com a portada del web. A l’apartat Opcions > Lectura es pot canviar i indicar que a la portada es mostri “Una pàgina estàtica”. Aleshores, cal escollir quina serà aquesta pàgina estàtica o pàgina d’inici, i quina la pàgina d’entrades o bloc. La pàgina d’inici pot ser qualsevol pàgina (page) que haguem creat per fer de portada (o que pensem que hi pugui quedar bé). La pàgina d’entrades serà la que s’utilitzarà per al bloc i la podrem ubicar en qualsevol lloc del nostre web.

Mostrar darreres entrades o pàgina estàtica a la portada (pàgina inici) del nostre WordPress