Primers passos en WordPress

Què és el WordPress?

El WordPress és un Sistema Gestor de Continguts, també anomenat CMS (de l’anglès Content Management System) de codi obert (llicència GNU GPL) que serveix per a la publicació de webs i blocs a internet.

Els creadors de WordPress van ser en Matt Mullenweg i Mike Little, i van prendre com a base el b2/cafelog, una eina que servia per a fer blocs. La primera versió de WordPress (v0.7) va sortir el 27 de maig de 2003. Des de llavors, el nombre de webs fets en WordPress no ha parat de créixer. Actualment, s’estima que representen més del 20% dels webs que hi ha a internet.

La tecnologia amb la que funciona WordPress consisteix en un servidor web (com Apache o nginx), amb codi PHP, que renderitza pàgines web basades en els estàndards XHTML i CSS. També consta d’un sistema gestor de bases de dades (com MySql o MariaDB) per tal de guardar els continguts del web. Dominar alguna d’aquestes àrees, pot ser de gran ajuda a l’hora de crear webs en WordPress. Però si no és el cas, tampoc no cal preocupar-se. Els CMS i, en especial el WordPress, estan pensats per a un públic molt divers que no té perquè tenir aquests coneixements.

Infraestructura per muntar un WordPress a casa

Aquell qui vulgui començar a fer les primeres proves amb un WordPress no cal ni que tingui un hosting contractat. Es pot fer des de casa! Hi ha paquets de software lliure per a la majoria de plataformes que ja inclouen tot el necessari.

Aquests paquets de software (en anglès stack) es coneixen com a AMP (acrònim d’Apache, MySQL i PHP). També hi ha una primera lletra que indica la plataforma: WAMP (Windows), LAMP (Linux), MAMP (MacOS), SAMP (Solaris) o FAMP (FreeBSD).

Per exemple, per a sistemes Windows es pot trobar el Wamp Server. Per instal·lar-lo només cal descarregar el paquet i seguir les instruccions. És important fixar-se bé amb els prerrequisits com, per exemple, tenir instal·lats els runtimes de Microsoft Visual C/C++.

Imatge de la pantalla web d'administració de WampServer

El nostre primer web en WordPress

Ara que ja sabem què és el WordPress i com es pot muntar la infraestructura necessària perquè funcioni en el nostre ordinador, ja podem crear el nostre primer web!

El primer que caldrà fer és descarregar l’última versió de WordPress del seu web oficial, i seguir els següents passos:

 1. Crear una base de dades i un usuari al MySql.

  Aquestes operacions es poden realitzar des del phpMyAdmin, una interfície web d’usuari per al MySql (inclosa en els paquets AMP esmentats).

  La base de dades que creem és on el WordPress guardarà els continguts que es vagin penjant al web. L’usuari és el que utilitzarà per accedir-hi (cal donar-li permisos totals d’accés a la base de dades creada!).

  phpMyAdmin - Interfície web feta en PHP per al SGBD MySql

   

 2. Extreure el WordPress en una carpeta del servidor web.

  Cal crear una carpeta a la ruta que haguem definit per al servidor web (p. ex. C:\wamp64\www\lamevaweb) i extreure-hi a dins el contingut de la carpeta “wordpress” del zip que hem descarregat del web oficial.

  Només amb això ja quedarà a punt, tot i que pendent de configurar, el nostre gestor de continguts.

 3. Configurar el nostre web accedint a la seva URL.

  En realitat, aquest pas es podria fer editant l’arxiu wp-config.php del nostre web. Trobarem un exemple que es diu wp-config-sample.php.

  Però és més fàcil anar al navegador web i accedir a la URL de la carpeta creada en el punt anterior, http://localhost/lamevaweb, i seguir les instruccions.

  Caldrà entrar la informació per accedir a la base de dades que hem creat. També es demanarà el prefix que han de tenir les taules a la base de dades (per a no sobreescriure les taules ja existents si es volgués més d’un web WordPress suportat per la mateixa base de dades).

  Instal·lació de WordPress - Pantalla per configurar l'accés a la Base de Dades i el prefix de les taules

  Per últim, es demanarà el títol del nostre web i es crearà un usuari per accedir-hi com a administrador.

  Instal·lació de WordPress - Pantalla per donar títol al web i per crear un usuari administrador

i… ja haurem creat el nostre primer web!

Per accedir a la zona d’administració i començar a afegir-hi contingut, caldrà navegar a la URL http://localhost/lamevaweb/wp-admin.

Per accedir al nou lloc web, la URL serà http://localhost/lamevaweb.