Drets d’autor del web en 3 temes WordPress

Drets d'autor en els temes WordPress - Webs Creatives

Atribució dels drets d’autor en els temes Els temes de WordPress sovint proporcionen un lloc on atribuir els drets d’autor del web. Aquesta atribució sol estar al peu de pàgina (footer). Els mètodes que faciliten els temes per tal de personalitzar els drets d’autor, no sempre són els mateixos. I, tot i que no sol …