Els Enllaços Permanents de WordPress (Permalinks)

Els Enllaços Permanents de Wordpress (Permalinks)

Què són els enllaços permanents o permalinks? Els enllaços permanents són les adreces web (URL) que condueixen a cada una de les pàgines i entrades del nostre web. Per exemple, a Webscreatives hi ha una entrada explicant què són els Temes de WordPress. El permalink corresponent a aquesta entrada és https://www.webscreatives.com/2018/01/22/els-temes-de-wordpress/. Aquests enllaços és desitjable …

Categories i Etiquetes en WordPress

Categories i Etiquetes en Wordpress

Per començar: lesTaxonomies Taxonomies és el nom genèric amb el que es coneixen les diferents formes que té el WordPress de classificar elements. Tal com s’avançava en l’article Entrades i Pàgines en WordPress, la principal manera de classificar les entrades (posts) és per mitjà de categories i etiquetes. Aquestes són les dues taxonomies que s’expliquen …